Missie en visie

De Regenboog heeft de visie dat mensen ouder en ouder worden en gezonder maar afhankelijker worden en zeker geen rusthuis ambiëren. De Regenboog heeft de visie dat er weinig aangepast woonaanbod is in Roeselare, dat het niet zo gemakkelijk zal zijn om mantelzorgen te blijven vinden en het moeilijker zal worden om dienstpersoneel te vinden en kinderen verder en verder van huis wonen. De Regenboog heeft de missie menig Roeselarenaar te helpen door een omgeving aan te bieden waar het beter wonen en beter leven is. De Regenboog wil actief haar rol ten aanzien van de senior spelen. Ze wenst dit te doen door hem of haar een aangepaste omgeving en ruimte aan te bieden. Als belangrijke waarden en normen komen respect voor de mens en aandacht voor de tijd op de eerste plaats. Kortom, bij de Regenboog staat de bewoner centraal! Alle bewoners verdienen ons respect, maar ook hun familie en vrienden zijn belangrijk, ook zij voelen zich thuis in de omgeving van de Regenboog. Wij zijn er verder van overtuigd dat een vriendelijk gezicht vaak wonderen doet, de inzet van onze samenwerkers is ons belangrijkste kapitaal! U mag er gerust in zijn : uw thuis is onze zorg!